logo
HOME    NEWS     FORUM     USER     SEARCH     REGISTER
 重要訊息
本協會已經金管會核准
為會計主管12小時持續
進修訓練機構

會計主管.董事.監察人.公司治理主管.代理人進修時數.皆可登錄
 本會簡介

中華企業會計協會
台北市會計學會
優秀會計人

 主選單
 各稅之申報與速算
各稅之申報速算及節稅
☆各稅之申報方法
☆營業稅節稅手冊
☆營利事業所得稅節稅手冊
☆綜合所得稅節稅手冊
☆遺產稅及贈與稅節稅手冊
 誰在線上
4 位使用者在線上 (2 位使用者正在瀏覽 協會行事曆)

成員: 0
訪客: 4

詳情...
 課程及活動報名
目前並無任何活動訊息

 法令新訊

以月顯示 星期四 27 一月 2022
 十二月 2021 一月 2022 二月 2022 
星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
一月 2022 一月 2022 一月 2022 一月 2022 一月 2022
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
一月 2022 一月 2022 一月 2022 一月 2022 一月 2022 一月 2022

 登入
使用者名稱:

密碼:


忘了密碼?

現在就註冊!
 協會訊息

中華企業會計協會

台北市會計學會

地址:台北市忠孝東路6段

   21號5樓

電話:2785-3723

傳真:2785-3661

 協會小月曆
一月 2022
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Powered by XOOPS 2.0 © 2001-2007 The XOOPS Project
FI Theme :: XOOPS 2 Theme by ImageSquare :: Costomized by matchan